top of page

ДОКУМЕНТИ

КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НАУСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ КЪМ ДОГОВОР BG16RFOP002-2.083-0075-C01

 

Важно!!! при използване на линковете за сваляне на ресурси от страницата, за да ги запазите моля следвайте:

- за видео файлове - използвайте бутона Download чрез менюто с трите точки долу в дясно

- за изображения - с десен клик върху изображението и "Save as...."

- за pdf документи - с опцията за Download на използвания софтуер за визуализиране

Пълен комплект на документи удостоверяващи техническия отчет в zip формат - свали от тук

т1: снимка(скрийншот), частично или пълно видео за триизмерното VR видео

   - линк към публикувано видео в YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=8EkbnXZInMA 

   - линк за сваляне на видеото от apipax.com - свали от тук

т2: снимка(скрийншот), частично или пълно видео за интерактивните видеа

   2.1. Видео за компанията

      - линк към публикувано видео в YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=gjhiyG3uXWA 

      - линк за сваляне на видеото от apipax.com - свали от тук

   2.2. Корпоративен профил

      - линк към публикувано видео в YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=owhIpyyiErA

      - линк за сваляне на видеото от apipax.com - свали от тук

   2.3. Видео за Seal

      - линк към публикувано видео в YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=WthpZLHkREU 

      - линк за сваляне на видеото от apipax.com - свали от тук

   2.4. Видео eParole

      - линк към публикувано видео в YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=4d3qfeILvjc 

      - линк за сваляне на видеото от apipax.com - свали от тук

т3: снимка(скрийншот) на генерираните QR кодове - кодовете са налични на лендинг страницата www.apipax.com

     - QR code Apipax - свали от тук

     - QR code Seal - свали от тук

     - QR code eParole - свали от тук

     - AR визуализация Apipax - свали от тук версия1; версия2; версия3

     - AR визуализация Seal  - свали от тук

     - AR визуализация eParole - свали от тук

т4: снимка(скрийншот) на създадената интерактивна страница

   - интерактивната страница с налични лендинг страници за двата продукта е на адрес www.apipax.com

   - на страницата са публикувани QR кодовете, VR видео и интерактивни видеа, QR кодове към AR ресурси

   - скрийншотове от интерактивни страници - Основна; Seal; eParole; The Team; Contact us

Допълнителни материали

1. Корпоративен брандинг - свали от тук

2. Брошури -

    - Apipax1; Apipax2Apipax3Apipax4Apipax5Apipax6Apipax7;

    - Seal1Seal2Seal3Seal4

    - eParole1eParole2eParole3;

3. Корпоративна презентация 

Следва да бъде представена снимка на или сканирана информационна табела (формат А3), съдържаща задължителни реквизити - информационната табела е налична на apipax.com  от февруари 2021 на следния адрес - https://www.apipax.com/tabela, като е поставен линк към нея във футъра на всички страници на сайта -> виж по-долу.

bottom of page